• příprava výkazu výměr
  • sestavení položkového rozpočtu stavebních prací
  • určení ceny stavebního díla v předprojektové fázi pomocí THÚ
  • optimalizace ceny rozpočtu
  • ocenění stavebních prací v cenové úrovni od roku 2009 až po současnost
  • sestavení harmonogramu stavebních prací

Dále nabízíme tyto služby: stavební dozor, podpora staveb a realizace staveb