• projektová dokumentace

studie, projektová dokumentace, návrhy statického a protipožárního řešení, pasportizace staveb

  • inženýrská činnost

jednání s úřady o povolení stavby, příprava podkladů pro žádost o dotace

  • odborné poradenství

technická pomoc při reklamačním řízení, návrhy odstranění vad na stavebním díle

 

Dále nabízíme tyto služby: stavební dozorstavební rozpočty a realizace staveb