• předání staveniště dodavateli stavebních prací
  • kontrola provádění stavebních prací
  • kontrola stavebního deníku
  • vedení kontrolních dnů
  • kontrola prostavěnosti a fakturace
  • přejímka hotového stavebního díla
  • příprava podkladů pro kolaudaci
  • výkon koordinátora BOZP

Dále nabízíme tyto služby: stavební rozpočty, podpora staveb a realizace staveb