Jsme schopni stavbu zrealizovat od úvodní studie, přes projekční řešení vč. ocenění stavebním rozpočtem, vyřízení potřebných povolení pro provedení stavby až po samotnou realizaci. V rámci uvedených konstrukcí zajišťujeme práce a dodávky týmem ověřených kvalitních pracovníků.

  • betonové konstrukce
  • ocelové konstrukce
  • střechy
  • opláštění
  • zpevněné plochy

V případě komplexní výstavby řídíme stavbu standardním managementem – od přípravy výběrových řízení na dodavatele stavby včetně součinnosti při uzavírání Smlouvy o dílo s dodavateli, přes řízení postupu prací v průběhu výstavby a vedení kontrolních dnů až po kontrolu prostavěnosti a fakturace dodavatelů, přejímku díla s kolaudací a uvedením stavby do provozu.

 

Dále nabízíme tyto služby: stavební dozorstavební rozpočty a podpora staveb